Bir Organizasyon İçindeki İletişim Kanalları Nelerdir?

İletişim kanalları, bir organizasyondaki insanların iletişim kurduğu araçlardır. Çeşitli görevleri tamamlamak için hangi kanalların kullanıldığı düşünülmelidir, çünkü bir görev veya etkileşim için uygun olmayan bir kanal kullanmak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Karmaşık mesajlar, netliği sağlamak için etkileşimi kolaylaştıran daha zengin iletişim kanalları gerektirir.

İpucu

İletişim kanalları arasında yüz yüze iletişim, yayın medyası, mobil kanallar, elektronik iletişim ve yazılı iletişim yer almaktadır.

Yüz Yüze veya Kişisel İletişim

Yüz yüze veya kişisel iletişim, bir organizasyon içinde kullanılabilecek en zengin iletişim kanallarından biridir. Fiziksel mevcudiyet, konuşmacının sesinin tonu ve yüz ifadeleri, bir mesajın alıcılarının bu mesajı konuşmacının istediği gibi yorumlamasına yardımcı olur. Bu, karmaşık veya duygusal olarak yüklü mesajlar için kullanılacak en iyi kanaldır, çünkü konuşmacı ve alıcılar arasındaki etkileşimin belirsizliği netleştirmesine izin verir. Bir konuşmacı, bir izleyicinin mesajını amaçlandığı şekilde alıp almadığını değerlendirebilir ve takip sorularını sorabilir veya cevaplayabilir.

Yayın Medyası İletişimi

TV, radyo ve hoparlörlerin tümü, yayın medyası iletişim kanalına girer. Bu tür medya türleri, geniş bir kitleye hitap ederken kullanılmalıdır. Müşterileri yeni bir ürün hakkında bilgilendirmek isteyen işletmeler, bir yayın kanalı kullanarak reklam verebilir veya promosyonlar yapabilir. Benzer şekilde, bir CEO küresel sitelerde bir televizyon beslemesi yayınlayarak küresel bir şirket adresi verebilir. Kitle kitlesine yönelik bir mesaj, görsel veya işitsel bir formatta sunularak zenginleştirilebildiğinde, bir yayın kanalı kullanılmalıdır.

Mobil İletişim Kanalları

Özel veya daha karmaşık bir mesajın bir bireye veya küçük bir gruba iletilmesi gerektiğinde bir mobil iletişim kanalı kullanılmalıdır. Bir mobil kanal, etkileşimli bir değiş tokuşa olanak tanır ve alıcıya, mesajla birlikte konuşmacının tonunu yorumlama ek faydasını sağlar. Bir kuruluş içindeki bazıları, yüz yüze bir toplantıyı koordine etmek için gereken zamandan ve emekten tasarruf etmek için bu kanalı yüz yüze bir kanala göre kullanmayı tercih edebilir.

Elektronik İletişim Kanalları

Elektronik iletişim kanalları e-posta, İnternet, intranet ve sosyal medya platformlarını kapsar. Bu kanal, bire bir, grup veya kitle iletişimi için kullanılabilir. Daha az kişisel bir iletişim yöntemidir, ancak daha etkilidir. Bu kanalı kullanırken, mesajlar özellikle onu gerektirmedikçe, mesajları net bir şekilde oluşturmaya ve alay ve ima kullanımından kaçınmaya özen gösterilmelidir.

Yazılı İletişim Yöntemleri

Etkileşim gerektirmeyen bir mesajın bir çalışana veya gruba iletilmesi gerektiğinde yazılı iletişim kullanılmalıdır. Politikalar, mektuplar, notlar, kılavuzlar, bildirimler ve duyurular bu kanal için iyi çalışan mesajlardır. Yazılı bir mesajla ilgili sorular ortaya çıkarsa, alıcılar elektronik veya yüz yüze bir kanal aracılığıyla takip edebilir.